2017 – 2020 Scores: Greece

2017-2020

Technical Solo

Year Date Competition Swimmer Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Evangelia Platanioti ——- 87.5937
2018 June 15 – 17 Hellas Beetles Cup (JR) Anna-Maria Taxopoulou ——- 79.0282
2018 May 18 – 20 Budapest Open Evangelia Platanioti ——- 85.8667
2018 April 27 – 30 Japan Open Evangelia Platanioti —- 87.3993
2018 March 9 – 11 French Open Evangelia Platanioti —- 84.9037
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Evangelia Platanioti 86.9661 86.5328
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Evangelia Platanioti —- 88.9507
2017 April 28 – 30 Japan Open Evangelia Platanioti —- 86.7102

Free Solo

Year Date Competition Swimmer Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Evangelia Platanioti 89.0667 89.4000
2018 June 15 – 17 Hellas Beetles Cup (JR) Anna-Maria Taxopoulou ——- 82.1000
2018 May 18 – 20 Budapest Open Evangelia Platanioti ——- 88.3001
2018 April 27 – 30 Japan Open Evangelia Platanioti 89.2667 89.7667
2018 March 9 – 11 French Open Evangelia Platanioti —- 87.4667
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Evangelia Platanioti 87.8000 88.0000
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Evangelia Platanioti —- 89.9000
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Ifigeneia Dipla —- 82.2333
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Maria Eleni Armaou —- 81.2000
2017 April 28 – 30 Japan Open Evangelia Platanioti —- 87.9333

Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti ——- 85.3943
2018 June 15 – 17 Hellas Beetles Cup (JR) Anna-Maria Taxopoulou, Georgia Vasilopoulou ——- 78.4383
2018 May 18 – 20 Budapest Open (JR) Anna Maria Taxopoulou, Georgia Vasilopoulou ——- 80.3835
2018 April 27 – 30 Japan Open Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti —- 86.4104
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti 85.8407 85.7439
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti —- 87.5458
2017 May 5 – 7 European Cup Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti —- 85.2285
2017 April 28 – 30 Japan Open Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti —- 85.8946

Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti 87.1000 89.1667
2018 June 15 – 17 Hellas Beetles Cup (JR) Anna-Maria Taxopoulou, Georgia Vasilopoulou ——- 84.0333
2018 May 18 – 20 Budapest Open (JR) Anna Maria Taxopoulou, Georgia Vasilopoulou ——- 83.2999
2018 April 27 – 30 Japan Open Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti 88.7000 89.3333
2018 March 9 – 11 French Open Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti —- 87.4667
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti 87.3000 87.6333
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti —- 89.7000
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Ifigeneia Dipla, Anna Maria Taxopoulou —- 85.0667
2017 May 5 – 7 European Cup Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti 86.4000 87.8000
2017 April 28 – 30 Japan Open Evangelia Papazoglou, Evangelia Platanioti —- 87.7333

Mixed Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Vasileios Gkortsilas, Nikoleta Papageorgiou ——- 72.7838
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Vasileios Gkortsilas, Olga Kourgiantaki 68.1346 69.8654
2017 May 5 – 7 European Cup Vasileios Gkortsilas, Olga Kourgiantaki —- 67.3786

Mixed Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Vasileios Gkortsilas, Nikoleta Papageorgiou ——- 74.9333
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Vasileios Gkortsilas, Vasiliki Kofidi 69.7333 69.8333
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Vasileios Gkortsilas, Vasiliki Kofidi —- 71.2667
2017 May 5 – 7 European Cup Vasileios Gkortsilas, Vasiliki Kofidi —- 69.6667

Technical Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Dipla, Kourgiantaki, Malkogeorgou, Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Vasilopoulou, Kofidi (R), Papageorgiou (R), Platanioti (R), Zouzouni (R) ——- 85.9359
2018 June 15 – 17 Hellas Beetles Cup Armaou, Dipla, Kofidi, Kourgiantaki, Malkogeorgou, Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Vasilopoulou (R), Zouzouni (R) ——- 81.93000
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Dipla, Farantouri, Gkeorgkieva, Malkogeorgou, Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Armaou (R), Kofidi (R) 83.8569 83.9112
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Armaou, Dipla, Farantouri, Malkogeorgou S., Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Kofidi (R), Kourgiantaki (R) —- 85.1977
2017 May 5 – 7 European Cup Armaou, Dipla, Farantouri, Kofidi, Malkogeorgou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola —- 83.5938

Free Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Dipla, Kofidi, Malkogeorgou, Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Vasilopoulou, Kourgiantaki (R), Papageorgiou (R), Platanioti (R), Zouzouni (R) 86.0333 87.6333
2018 June 15 – 17 Hellas Beetles Cup Dipla, Kofidi, Malkogeorgou, Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Vasilopoulou, Armaou (R), Kourgiantaki (R) ——- 84.8667
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Dipla, Farantouri, Gkeorgkieva, Malkogeorgou, Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Armaou (R), Kofidi (R) 85.3667 86.4333
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Armaou, Dipla, Kavalou, Kofidi, Kourgiantaki, Taxopoulou, Tsianti, Vasilopoulou, Kampoutsi (R), Mellou (R), Papageorgiou (R), Manara (R) —- 87.5000
2017 May 5 – 7 European Cup Armaou, Dipla, Farantouri, Kofidi, Malkogeorgou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola —- 84.6000

Free Combination

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 3 – 7 European Championships Dipla, Kofidi, Kourgiantaki, Malkogeorgou, Papazoglou, Platanioti, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Vasilopoulou, Papageorgiou (R), Zouzouni (R) ——- 88.0667
2018 June 15 – 17 Hellas Beetles Cup Armaou, Dipla, Kofidi, Kourgiantaki, Malkogeorgou, Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Vasilopoulou ——- 84.5667
2018 June 15 – 17 Hellas Beetles Cup (JR) Dodontzidi, Fanou, Giannoulou-Valma, Gkagianni, Kamptouzi, Kariori, Manara, Papageorgiou, Zouzouni ——- 80.4000
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Armaou, Dipla, Farantouri, Gkeorgkieva, Malkogeorgou, Papazoglou, Platanioti, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola, Kofidi (R), Kourgiantaki (R) 86.0000 87.0000
2017 June 9 – 11 Hellas Beetles Cup Dedousi, Kampoutsi, Kofidi, Kourgiantaki, Mellou, Papageorgiou, Taxopoulou, Tsianti, Vasilopoulou, Manara, Armaou (R), Kavalou (R) —- 86.4667
2017 May 5 – 7 European Cup Armaou, Dipla, Farantouri, Kofidi, Malkogeorgou, Papazoglou, Platanioti, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola —- 86.5667

Highlight

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2017 May 5 – 7 European Cup Armaou, Dipla, Farantouri, Kofidi, Kourgiantaki, Malkogeorgou, Papazoglou, Sarantidi, Taxopoulou, Tsola —- 85.9000
Advertisements