2018 Asian Games Results

We have compiled for you all results from the 2018 Asian Games held in Jakarta, Indonesia.

Duet 

Rank Nation Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 China Jiang Tingting, Jiang Wenwen 92.4101 94.1000 186.5101
2 Japan Yukiko Inui, Megumu Yoshida 90.2363 92.1000 182.3363
3 Kazakhstan Alexandra Nemich, Yekaterina Nemich 84.7178 86.1667 170.8845
4 North Korea Min Hae Yon, Jang Hyon Ok 82.8094 83.8000 166.6094
5 Uzbekistan Anna Eltisheva, Anastasiya Morozova 77.7847 78.1333 155.9180
6 South Korea Lee Riyoung, Uhm Jiwan 75.8941 78.8000 154.6941
7 Singapore Debbie Soh, Rachel Thean 73.5593 76.4000 149.9593
8 Malaysia Hua Wei Gan, Yhing Huey Lee 73.2032 75.1333 148.3365
9 Macau Sin Ieng Au Ieong, Lam Lo Wai 68.5963 69.9000 138.4963
10 Hong Kong Haruka Kawazoe, Christie Chi Ku Poon 65.6146 67.7000 133.3146
11 Indonesia Naima Syeeda Sharita, Andriani Shintya Ardhana 62.6657 65.9667 128.6324

Team 

Rank Nation Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 China Chang, Feng, Guo, Liang, Wang L, Wang Q, Xiao, Yin 92.5062 94.4333 186.9395
2 Japan Fukumura, Inui, Kijima (RF), Kyogoku (RT), Marumo, Omata, Tsukamoto, Yasunaga, Yoshida 90.9357 91.9333 182.8690
3 North Korea Jang, Jong, Ko, Min, Mun, Ri I, Ri S, Yun, Cha (R) 84.5142 86.3333 170.8475
4 Kazakhstan Degtyareva, Krylova, Matkova, Nemich A (RF), Nemich Y (RT), Russanova, Simonova, Tynybayeva, Yezdakova 80.5444 82.5000 163.0444
5 Uzbekistan Eltisheva, Khakimova, Morozova, Onkes, Ruzmetova, Shomakhshudova (RT), Shomirzaeva (RF), Toshkhujaeva,Tulkinova K (RT), Tulkinova N (RF) 76.4403 78.0333 154.4736
6 South Korea Baek, Choi, Jung, Kim S, Koo, Lee R, KLee Y, Uhm, Kim J (R), Lee J (R) 75.7956 77.4667 153.2623
7 Singapore Chiang, Lee, Sng, Soh D, Soh Y, Tai, Teo, Thean 73.0044 74.8667 147.8711
8 Macau Au Ieong, Chau, Kou, Lei CI, Lei CS, Leong, Li (RT), Lo, Zheng (RF), Chan (R) 69.5442 72.7333 142.2775
9 Hong Kong Chan, Cheung, Chew, Kawazoe, Kwok, Pang, Poon, Tze 66.9680 70.5000 137.4680
10 Indonesia Ardhana, Giswatama, Haryono, Langit, Melati, Rahmadhania, Sharita, Utami 64.5059 67.7667 132.2726

Cover photo: FRED DUFOUR / AFP.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *