2018 Belarusian Cup Results

We have compiled for you all results from the 2018 Belarusian Cup (Кубок Республики Беларусь по синхронному плаванию) held in Minsk, Belarus, on December 27. The competition focused on technical events and free combination only.

The official results and documents are available the Belarus Aquatics website.

Technical Solo

Rank Club Swimmer Score
1 Republican Center of Olympic Training – Minsk State Olympic College (РЦОП-МГУОР) Vasilina Khandoshka 83.1925
2 Minsk-3 Vera Butsel 80.3730
3 Minsk-3 Hanna Koutsun 75.1160
4 Minsk-2 Valeria Pouz 74.1898
5 Republican Center of Olympic Training – Minsk State Olympic College (РЦОП-МГУОР) Yana Tratsevskaya 64.7592

Technical Duet 

Rank Club Swimmers Score
1 Republican Center of Olympic Training – Minsk State Olympic College (РЦОП-МГУОР) Vasilina Khandoshka, Daria Kulagina 80.9477
2 Minsk-3 Vera Butsel, Valeria Pouz, Hanna Koutsun (R) 79.1618
3 Republican Center of Olympic Training – Minsk State Olympic College (РЦОП-МГУОР) Yana Kudzina, Anastasiya Suvalava 74.4130
4 Republican Center of Olympic Training – Minsk State Olympic College (РЦОП-МГУОР) Ksenia Kuleshova, Aliaksandra Vysotskaya 73.5938
5 Republican Center of Olympic Training – Minsk State Olympic College (РЦОП-МГУОР) Margaryta Kiryliuk, Ksenia Tratsevskaya 67.0887

Technical Team

Rank Club Swimmers Score
1 Republican Center of Olympic Training – Minsk State Olympic College (РЦОП-МГУОР) Butsel, Kiryliuk, Koutsun, Kudina, Kuleshova, Novasiolova, Valasach, Vysotskaya, Privezentseva (R), Suvalova (R), Tratsevskaya (R) 78.9549

Free Combination

Rank Club Swimmers Score
1 Republican Center of Olympic Training – Minsk State Olympic College (РЦОП-МГУОР) Butsel, Kiryliuk, Koutsun, Kudzina, Kuleshova, Navasiolava, Tratsevskaya, Suvalava, Valasach, Vysotskaya, Pivezentseva  81.6000
2 Minsk-2 Gubitskaya, Kosovskaya, Lebedeva, Liplyanina,  Petrachenko, Pouz, Shimanskaya, Zhigalko, Zmiyevskaya, Galyasovskaya (R), Kats (R), Koburneyeva (R) 78.5333 (P:1.0)
3 Olympic College (УОР) Bushma, Kats, Kot, Kulba, Kuznetsova, Silivonchik, Vashkevich, Vyal, Yatsenko, Galyasovskaya (R), Gubitskaya (R), Tratsevskaya (R) 75.2000 (P:1.0)
4 Republican School of Olympic Reserve (РГУОР) Andreyenko, Belgardova, Bernat, Dobrovolskaya, Golovkova, Kot, Kudina, Shchepalova, Voronets, Vyal, Vashkevich (R), Yatsenko (R) 72.6333 (P:1.0)
5 Sports School-1 Avsyanskaya, Balabayeva, Baltinskaya, Bykova, Gubskaya, Kaminskaya, Linnik, Savicheva, Shmarlovskaya, Yermolenko 70.5333 (P:1.0)
6

Sports School-2

Adamova, Dulo,  Kabayeva, Mironchik, Reznikova, Ryabova, Sidorova, Tolmacheva, Vedernikova, Yefimovich, 65.7667 (P:1.0)
7 Sports School-3 Bobrova, Dovgan, Korneichik, Lebeedeva, Lipskaya, Misnikova, Ponomareva, Skrund, Stribuk, Zagorskaya, Mikhnevich (R), Molchanova (R) 61.9667 (P:1.0)
8 Sports School-5 Alantyeva, Boskaulova, Klebanovich, Lebedeva, Lyskovets, Prokopenya M, Prokopenya P, Strongina, Koren (R), Sukhinina (R) 55.5667 (P:1.0)
9 Sports School-4 Bobrova, Gur, Kreyer, Lebedeva, Lipskaya M, Lipskaya Y, Matveichuk, Misnikova, Tulatina, Tsevan, Astashko (R) 55.3000 (P:1.0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *