2022 Russian Junior Nationals Results

We have compiled for you all results from the 2022 Russian Junior Nationals held in Chekhov, Russia, from January 26 – 29.

 

Technical Solo

Rank Club Swimmer Score
1 Saint Petersburg-1 Diana Kartushina 89.5666
2 Moscow-5 Kristina Aksenova 89.2986
3 Moscow Region Laura Abdulayeva 88.7006
4 Republic of Tatarstan-1 Valeriya Popova 87.8959
5 Moscow-2 Maria Stennikova 85.9604
6 Republic of Tatarstan-1 Elza Yuldasheva 85.4127
7 Moscow-2 Viktoriya Sergeyeva 85.0305
8 Sverdlovsk Region-1 Kseniya Potemkina 84.7669
9 Republic of Tatarstan-2 Daria Shilovskaya 83.7727
10 Republic of Tatarstan-2 Karina Savelyeva 82.4799
11 Leningrad Region Anna Fedorova 80.9378
12 Volgograd Region Angelina Brekhova 80.6642
13 Leningrad Region Vlada Medovnik 79.8118
14 Primorsky Krai Daria Vereshchagina 79.0195
15 Sverdlovsk Region-2 Sofiya Orlova 78.3231
16 Nizhny Novgorod Arina Kobozeva 77.2160
17 Udmurtia Anna Nikulicheva 74.5876
18 Nizhny Novgorod Anna Lyulina 67.8322

Free Solo

Rank Club Swimmer Score
1 Moscow Region Svetlana Khodyreva 92.4333
2 Saint Petersburg-1 Diana Kartushina 91.9333
3 Moscow-5 Kristina Aksenova 91.0000
4 Republic of Tatarstan-1 Valeriya Popova 89.9000
5 Republic of Tatarstan-1 Elza Yuldasheva 87.2667
6 Moscow-2 Yelizaveta Zhukova 86.5333
7 Saint Petersburg-4 Daria Sklyarova 86.2333
8 Sverdlovsk Region-1 Kseniya Potemkina 86.2000
9 Republic of Tatarstan-2 Violetta Troshina 85.4667
10 Republic of Tatarstan-2 Karina Savelyeva 85.2333
11 Sverdlovsk Region-1 Irina Kuznetsova 84.4333
12 Leningrad Region Anna Fedorova 83.5667
13 Volgograd Region Angelina Brekhova 82.5333
14 Sverdlovsk Region-12 Sofiya Orlova 82.4667
15 Leningrad Region Vlada Medovnik 81.7667
16 Nizhny Novgorod Anna Lyulina 81.2000
17 Rostov Region-1 Sofiya Krupskaya 80.9667
18 Primorsky Krai Aleksandra Semenova 80.9000
19 Nizhny Novgorod Arina Kobozeva 80.7333
20 Udmurtia Anna Nikulicheva 79.7667
21 Rostov Region-2 Tatiana Tushenkova 75.4000

Solo (Combined)

Rank Club  Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 Saint Petersburg-1 Diana Kartushina 89.5666 91.9333 181.4999
2 Moscow-5 Kristina Aksenova 89.2986 91.0000 180.2986
3 Republic of Tatarstan-1 Valeriya Popova 87.8959 89.9000 177.7959
4 Republic of Tatarstan-1 Elza Yuldasheva 85.4127 87.2667 172.6794
5 Sverdlovsk Region-1 Kseniya Potemkina 84.7669 86.2000 170.9669
6 Republic of Tatarstan-2 Karina Savelyeva 82.4799 85.2333 167.7132
7 Leningrad Region Anna Fedorova 80.9378 83.5667 164.5045
8 Volgograd Region Angelina Brekhova 80.6642 82.5333 163.1975
9 Leningrad Region Vlada Medovnik 79.8118 81.7667 161.5785
10 Sverdlovsk Region-2 Sofiya Orlova  78.3231 82.4667 160.7898
11 Nizhny Novgorod Arina Kobozeva 77.2160 80.7333 157.9493
12 Udmurtia Anna Nikulicheva 74.5876 79.7667 154.3543
13 Nizhny Novgorod Anna Lyulina 67.8322 81.2000 149.0322

Technical Duet

Rank Club Swimmers Score
1 Moscow Region Mariya Kozlova, Yelizaveta Rozhkova, Svetlana Khodyreva (R) 89.8559
2 Saint Petersburg-1 Valentina Gerasimova, Valeriya Lazareva, Anna Andrianova (R) 89.7409
3 Republic of Tatarstan-1 Valeriya Popova, Adelina Sagitova, Aleksandra Tarelova (R) 87.2570
4 Moscow-5 Milana Bobkova, Mariya Podnebesnaya, Mariya Chuikova (R) 86.5161
5 Republic of Tatarstan-1 Diana Kholkina, Elvina Sagitova, Arina Saifutdinova (R) 84.9635
6 Sverdlovsk Region-1 Kseniya Potemkina, Lika Schvetsova, Mariya Tretyakova (R) 84.5054
7 Republic of Tatarstan-2 Kseniia Gruzdeva, Olga Ryzhova, Yelizaveta Tusheva (R) 83.2237
8 Republic of Tatarstan-2 Nika Safonova, Saida Sharafutdinova, Viktoriya Khorosh (R) 82.8183
9 Moscow-3 Anna Aleksina, Vasilisa Belenkova, Sofiya Matyazh (R) 82.7280
10 Rostov Region-1 Liana Chkhaidze, Diana Kolesnikova, Mila Kocherygina (R) 82.0291
11 Leningrad Region Ulyana Bobrysheva, Kseniya Nozdracheva, Dariya Pschennikova (R) 80.0828
12 Primorsky Krai Viktoriya Lobanova, Dariya Lutsik 80.0806
13 Primorsky Krai Nadezhda Dolbenko, Alena Fetisova 79.1452
14 Sverdlovsk Region-2 Sofiya Orlova, Vasilisa Zburzhinskaya, Lyubov Yushkova (R) 79.1065
15 Udmurtia Kamila Kasimova, Anna Nikulicheva, Yekaterina Malygina (R) 77.2279
16 Yaroslavl Region Dariya Molodtsova, Yevdokiya Radchenko 75.9473

Free Duet

Rank Club Swimmers Score
1 Moscow Region Mariya Kozlova, Yelizaveta Rozhkova, Svetlana Khodyreva (R) 92.4667
2 Saint Petersburg-1 Valentina Gerasimova, Valeriya Lazareva, Anna Andrianova (R) 91.9667
3 Republic of Tatarstan-1 Valeriya Popova, Adelina Sagitova, Aleksandra Tarelova (R) 89.9000
4 Moscow-5 Milana Bobkova, Mariya Podnebesnaya, Mariya Chuikova (R) 88.0333
5 Republic of Tatarstan-1 Diana Kholkina, Elvina Sagitova, Arina Saifutdinova (R) 87.0667
6 Republic of Tatarstan-2 Kseniia Gruzdeva, Olga Ryzhova, Yelizaveta Tusheva (R) 85.9333
7 Sverdlovsk Region-1 Karina Glukhova, Irina Kuznetsova, Yuliya Zaitseva (R) 85.7667
8 Sverdlovsk Region-1 Kseniya Potemkina, Lika Schvetsova, Mariya Tretyakova (R) 85.7333
9 Republic of Tatarstan-2 Nika Safonova, Saida Sharafutdinova, Viktoriya Khorosh (R) 85.4667
10 Leningrad Region Ulyana Bobrysheva, Kseniya Nozdracheva, Dariya Pschennikova (R) 82.5667
11 Primorsky Krai Viktoriya Lobanova, Dariya Lutsik 82.3333
12 Sverdlovsk Region-2 Yekaterina Adeyeva, Veronika Oreshina 81.9667
13 Primorsky Krai Nadezhda Dolbenko, Alena Fetisova 81.6667
14 Sverdlovsk Region-2 Sofiya Orlova, Vasilisa Zburzhinskaya, Lyubov Yushkova (R) 81.1667
15 Udmurtia Kamila Kasimova, Anna Nikulicheva, Yekaterina Malygina (R) 78.8000
16 Yaroslavl Region Dariya Molodtsova, Yevdokiya Radchenko 78.0000

Duet (Combined)

Rank Club  Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 Moscow Region Mariya Kozlova, Yelizaveta Rozhkova, Svetlana Khodyreva (R) 89.8559 92.4667 182.3226
2 Saint Petersburg-1 Valentina Gerasimova, Valeriya Lazareva, Anna Andrianova (R) 89.7409 91.9667 181.7076
3 Republic of Tatarstan-1 Valeriya Popova, Adelina Sagitova, Aleksandra Tarelova (R) 87.2570 89.9000 177.1570
4 Moscow-5 Milana Bobkova, Mariya Podnebesnaya, Mariya Chuikova (R) 86.5161 88.0333 174.5494
5 Republic of Tatarstan-1 Diana Kholkina, Elvina Sagitova, Arina Saifutdinova (R) 84.9635 87.0667 172.0302
6 Sverdlovsk Region-1 Kseniya Potemkina, Lika Schvetsova, Mariya Tretyakova (R) 84.5054 85.7333 170.2387
7 Republic of Tatarstan-2 Kseniia Gruzdeva, Olga Ryzhova, Yelizaveta Tusheva (R) 83.2237 85.9333 169.1570
8 Republic of Tatarstan-2 Nika Safonova, Saida Sharafutdinova, Viktoriya Khorosh (R) 82.8183 85.4667 168.2850
9 Leningrad Region Ulyana Bobrysheva, Kseniya Nozdracheva, Dariya Pschennikova (R) 80.0828 82.5667 162.6495
10 Primorsky Krai Viktoriya Lobanova, Dariya Lutsik 80.0806 82.3333 162.4139
11 Primorsky Krai Nadezhda Dolbenko, Alena Fetisova 79.1452 81.6667 160.8119
12 Sverdlovsk Region-2 Sofiya Orlova, Vasilisa Zburzhinskaya, Lyubov Yushkova (R) 79.1065 81.1667 160.2732
13 Udmurtia Kamila Kasimova, Anna Nikulicheva, Yekaterina Malygina (R) 77.2279 78.8000 156.0279
14 Yaroslavl Region Dariya Molodtsova, Yevdokiya Radchenko 75.9473 78.0000 153.9473

Technical Mixed Duet

Rank Club Swimmer Score
1  Moscow Region Eldar Blazh, Anastasiya Krapivina, Svetlana Khodyreva (R) 84.7761
2 Republic of Tatarstan-1 Yaroslava Belova, Vladimir Pershin, Aleksandra Tarelova (R) 76.6410
3 Rostov Region-1 Oleg Kazachenko, Mariya Nikiforova, Sofiya Vodyanik (R) 71.6957

Free Mixed Duet

Rank Club Swimmer Score
1  Moscow Region Eldar Blazh, Svetlana Khodyreva, Anastasiya Krapivina (R) 86.3333
2 Republic of Tatarstan-1 Yaroslava Belova, Vladimir Pershin, Aleksandra Tarelova (R) 78.1667
3 Rostov Region-1 Oleg Kazachenko, Sofiya Vodyanik, Mariya Nikiforova (R) 74.3000

Mixed Duet (Combined)

Rank Club Swimmer Technical Score Free Score Total Score
1  Moscow Region Eldar Blazh, Anastasiya Krapivina, Svetlana Khodyreva (R) 84.7761 86.333 171.1094
2 Republic of Tatarstan-1 Yaroslava Belova, Vladimir Pershin, Aleksandra Tarelova (R) 76.6410 78.1667 154.8077
3 Rostov Region-1 Oleg Kazachenko, Mariya Nikiforova, Sofiya Vodyanik (R) 71.6957 74.3000 145.9957

Technical Team

Rank Club Swimmers Score
1 Moscow-1 Lartseva, Pavlova, Podlesnaya D, Podlesnaya S, Rodionycheva, Tarnovskaya, Tregub, Zakharchuk, Belyakova (R), Figol (R), Matveyeva (R), Tugova (R) 90.7466
2 Saint Petersburg-1 Andrianova, Astakhova, Gerasimova, Kovaleva, Lazareva, Morozova, Polyanskaya, Vasilyeva, Kartushina (R), Man (R), Shalygina (R), Smirnova (R) 90.0941
3 Moscow Region Abdulayeva, Fomina, Khodyreva, Kozlova, Rozhkova, Romanova, Sidorenko, Zhukova, Belova (R), Krapivina (R), Muasues (R), Shmelkova (R) 89.5358
4 Moscow-2 Ippolitova, Karnayeva, Kulenkova, Nazarova, Noskova, , Sergeyeva, Stennikova, Zhukova, Bezdudnaya (R), Buranova (R), Cheremisina (R), Kotlyarova (R) 87.7605
5 Republic of Tatarstan-1 Kholkina, Popova, Sagitova A, Sagitova E, Saifutdinova, Shamrina,  Tarelova, Yuldasheva, Androva (R), Kharisova (R), Kuznetsova (R), Rizvanova (R) 87.6558
6  Saint Petersburg-2 Berezina, Danilova, Gorokhova, Kudryavtseva, Litvinova, Molebskaya, Popova, Ryabkova, Berezkina (R), Kravchenko (R), Vovk (R), Smirnova (R) 86.8918
7 Republic of Tatarstan-2 Gruzdeva, Kasyanova, Khorosh, Petrova, Ryzhova, Savelyeva, Shilovskaya,  Troshina, Safonova (R), Sharafutdinova (R), Tusheva (R), Yagudina (R) 84.8282
8 Saint Petersburg-3 Borisova, Isakova, Mitrakhovich, Monastyrskaya, Putenko, Solovyeva, Tikhomirova, Yugai, Dorogova (R), Illarionova (R), Peskova (R), Serova (R) 83.6737
9 Moscow-5 Aksenova, Arestova, Chuikova, Kulikova, Shchebunyayeva, Shoniya, Sokolova, Yemelyanova, Bobkova (R), Podnebesnaya (R), Repina (R), Sayapina (R) 82.8528
10 Sverdlovsk Region-1 Chernykh A, Chernykh D, Glukhova, Lavrenova, Potemkina, Shvetsova, Tretyakova, Tsyplenkova, Bronnikova (R), Kuznetsova (R), Novoselova (R), Zaitseva (R) 82.8374
11 Rostov Region-1 Chkhaidze, Filimonova, Kolesnikova, Kocherygina, Krupskaya, Nikiforova, Stepanenko, Zholobova, Buryachenko (R), Pochuyeva (R), Streltsova (R), Vodyanik (R) 81.2930
12 Leningrad Region Bobrysheva, Fedorova, Ilina, Medovnik, Mikhailova, Nozdracheva, Pshennikova,  Zvereva, Belyayeva (R), Fadeyeva (R), Kuligina (R) 80.1441
13 Primorsky Krai Dolbenko, Fetisova, Konurkina, Lobanova, Lutsik, Semenova, Vavilova, Vereshchagina, Shilakina (R), Veksler (R) 79.3797

Free Team

Rank Club Swimmers Score
1 Moscow Region Abdulayeva, Belova, Fomina, Khodyreva, Krapivina, Romanova, Sidorenko, Zhukova, Kozlova (R), Muasues (R), Rozhkova (R), Shmelkova (R) 92.1000
2 Saint Petersburg-1 Astakhova, Kartushina, Kovaleva, Man, Morozova, Polyanskaya, Shalygina, Vasilyeva, Andrianova (R), Gerasimova (R), Lazareva (R), Smirnova (R) 91.5000
3 Republic of Tatarstan-1 Kholkina, Popova, Rizvanova, Sagitova A, Sagitova E,  Shamrina, Tarelova, Yuldasheva, Androva (R), Kharisova (R), Kuznetsova (R), Saifutdinova (R) 90.4667
4 Moscow-5 Aksenova, Arestova, Bobkova, Chuikova, Podnebesnaya, Repina, Sokolova, Yemelyanova, Kulikova (R), Sayapina (R), Shchebunyayeva (R),Shoniya (R) 90.1000
5 Saint Petersburg-2 Berezina, Berezkina, Gorokhova, Kravchenko, Litvinova, Molebskaya, Smirnova, Vovk, Danilova (R), Kudryavtseva (R), Popova (R), Ryabkova (R) 87.6000
6 Republic of Tatarstan-2 Gruzdeva, Khorosh, Petrova, Ryzhova, Savelyeva, Shilovskaya, Troshina, Yagudina, Kasyanova (R), Tusheva (R) 87.0000
7 Saint Petersburg-3 Isakova, Monastyrskaya, Peskova, Putenko, Serova, Solovyeva, Tikhomirova, Yugai, Borisova (R), Dorogova (R), Illarionova (R), Mitrakhovich (R) 86.3667
8 Sverdlovsk Region-1 Bronnikova, Chernykh A, Chernykh D, Glukhova, Lavrenova, Treyakova, Tsyplenkova, Zaitseva, Kuznetsova (R), Novoselova (R), Potemkina (R), Shvetsova (R) 85.8000
9 Saint Petersburg-4 Kovalchuk, Minut, Podbereznykh, Romanenko, Shaigorodskaya, Sklyarova, Yerokhina, Zubkova, Aladina (R), Danilevich (R) 84.9000
10 Leningrad Region Bobrysheva, Fadeyeva, Ilina, Kuligina, Mikhailova, Nozdracheva, Pshennikova, Zvereva, Belyayeva (R), Fedorova (R), Medovnik (R) 84.1333
11 Primorsky Krai Dolbenko, Fetisova, Lobanova, Lutsik, Semenova, Shilakina, Vavilova, Vereshchagina, Konurkina (R), Veksler (R) 83.6667

Team (Combined)

Rank Club  Technical Score Free Score Total Score
1 Moscow Region 89.5358 92.1000 181.6358
2 Saint Petersburg-1 90.0941 91.5000 181.5941
3 Republic of Tatarstan-1 87.6558 90.4667 178.1225
4 Saint Petersburg-2 86.8918 87.6000 174.4918
5 Moscow-5 82.8528 90.1000 172.9528
6 Republic of Tatarstan-2 84.8282 87.0000 171.8282
7 Saint Petersburg-3 83.6737 86.3667 170.0404
8 Sverdlovsk Region-1 82.8374 85.8000 168.6374
9 Leningrad Region 80.1441 84.1333 164.2774
10 Primorsky Krai 79.3797 83.6667 163.0464

Free Combination

Rank Club Swimmers Score
1 Moscow-4 Isayeva, Kolesnikova, Kosyreva, Kryukova, Mironova, Mustafina, Nadedova, Salikova, Shtepa, Zhelezova, Sevostyanova (R), Shcherbinina (R) 93.0333
2 Moscow-1 Belyakova, Lartseva, Matveyeva, Pavlova, Podlesnaya D, Podlesnaya S, Rodionycheva, Tarnovskaya, Tugova,  Zakharchuk, Figol (R), Tregub (R) 92.1667
3 Saint Petersburg-1 Andrianova, Astakhova, Gerasimova, Kovaleva, Lazareva, Man, Morozova, Polyanskaya, Shalygina, Vasilyeva, Kartushina (R), Smirnova (R) 91.9000
4 Moscow Region Abdulayeva, Belova, Fomina, Khodyreva, Krapivina, Muasues, Romanova, Shmelkova, Sidorenko, Zhukova, Kozlova (R), Rozhkova (R) 91.4667
5 Republic of Tatarstan-1 Kholkina, Kuznetsova, Popova, Rizvanova, Sagitova A, Sagitova E, Saifutdinova, Shamrina,  Tarelova, Yuldasheva, Androva (R), Kharisova (R) 89.2667
6 Sverdlovsk Region-1 Bronnikova, Chernykh, A, Chernykh D, Glukhova, Lavrenova, Potemkina, Shvetsova, Tretyakova, Tsyplenkova, Zaitseva, Kuznetsova (R), Novoselova (R) 86.1000
7 Moscow-3 Alekseyenko, Aleksina, Belenkova, Burikhina, Ivanova, Klyaritskaya, Kuleshova, Matyazh, Shcherbina, Sherer, Grunichevaa (R), Yakovleva (R) 85.2333
8 Rostov Region-1 Buryachenko, Chkhaidze, Filimonova, Kolesnikova, Kocherygina, Nikiforova, Pochuyevaa, Stepanenko, Vodyanik, Zholobova, Krupskaya (R), Streltsova (R) 84.6667
9 Leningrad Region Bobrysheva, Fadeyeva, Fedorova, Ilina, Kuligina, Medovnik, Mikhailova, Nozdracheva, Pshennikova, Zvereva 83.2667
10 Primorsky Krai Dolbenko, Fetisova, Konurkina, Lobanova, Lutsik, Semenova, Shilakina, Vavilova, Veksler, Vereshchagina 82.7000
11 Sverdlovsk Region-2 Adeyeva, Gorbunova, Gulbis, Komarova, Oreshina, Orlova, Yushkova, Zburzhinskaya 81.1000

Highlight

Rank Club Swimmers Score
1 Moscow-5 Aksenova, Bobkova, Chuikova, Kulikova, Podnebesnaya, Rebina, Sayapina, Shoniya, Sokolova,  Yemelyanova, Arestova (R), Shchebunyayeva (R) 92.7000
2 Saint Petersburg-2 Berezina V, Berezina Y, Danilova, Gorokhova, Kudryavtseva, Litvinova, Molebskaya, Popova, Ryabkova, Smirnova, Kravchenko (R), Vovk (R) 91.6667
3 Republic of Tatarstan-1 Androva, Kholkina, Kuznetsova, Popova, Rizvanova, Sagitova A, Sagitova E, Saifutdinova, Tarelova, Yuldasheva, Kharisova (R), Shamrina (R) 90.1667
4 Republic of Tatarstan-2 Gruzdeva, Kasyanova, Khorosh, Petrova, Ryzhova, Savelyeva, Shilovskaya, Troshina, Tusheva, Yagudina 87.3667
5 Saint Petersburg-3 Dorogova, Illarionova, Isakova, Mitrakhovich, Monastyrskaya, Peskova, Putenko, Solovyeva, Tikhomirova, Yugai, Borisova (R), Serova (R) 86.8000
6 Sverdlovsk Region-1 Bronnikova, Chernykh A, Chernykh D, Glukhova, Kuznetsova, Lavrenova, Shvetsova, Tretyakova, Tsyplenkova, Zaitseva, Novoselova (R), Potemkina (R) 85.4667
7 Saint Petersburg-4 Aladina, Danilevich, Kovalchuk, Minut, Podbereznykh, Romanenko, Shaigorodskaya, Sklyarova, Yerokhina, Zubkova 84.7333
8 Leningrad Region Belyayeva, Bobrysheva, Fadeyeva, Fedorova, Ilina, Medovnik, Mikhailova, Nozdracheva, Pshennikova, Zvereva, Kuligina (R) 83.9667
9 Primorsky Krai Dolebenko, Fetisova, Konurkina, Lobanova, Lutsik, Semenova, Shilakina, Vavilova, Veksler, Vereshchagina 83.3000
10 Sverdlovsk Region-2 Adeyeva, Gorbunova, Gulbis, Komarova, Oreshina, Orlova, Yushkova, Zburzhinskaya 83.1000

Cover photo by Fotomig33.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *