2017 Suv Parisi Results

We have compiled for you all results from the 2017 Suv Parisi held in Tashkent, Uzbekistan.

Solo

Rank Nation Swimmer Technical Score Free Score Total Score
1 Spain Ona Carbonell 92.8419 94.5000 187.3419
2 Ukraine Anna Voloshyna 91.6160 92.4333 184.0493
3 Uzbekistan Gulsanam Yuldasheva 77.4110 77.6333 155.0443
4 Philippines Jeminah Nissi Tiambeng 60.4355 62.5000 122.0355

Duet 

Rank Nation Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 Ukraine Anna Voloshyna, Yelizaveta Yakhno 90.5789 91.6000 182.1789
2 Belarus Iryna Limanouskaya, Veronika Yesipovich 83.0404 83.9667 167.0074
3 Uzbekistan Anna Eltisheva, Anastasiya Morozova 76.2875 75.6333 151.9208

Mixed Duet 

Rank Nation Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 Japan Atsushi Abe, Yumi Adachi 84.7630 86.6667 171.4297
2 Germany Amelie Ebert, Niklas Stoepel 75.1373 74.1000 149.2373
3 Uzbekistan Vyacheslav Rudnev, Anastasiya Ruzmetova 69.5223 71.4000 140.9223

Team

Rank Nation Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 Ukraine Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno 91.2065 92.6333 183.8393
2 Uzbekistan Eltisheva, Khakimova, Kim, Morozova, Ruzmetova,Shomakhsudova, Toshkhujaeva, Yuldasheva 74.5522 76.4000 150.9522

Free Combination

Rank Nation Swimmers Score
1 Ukraine Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba,  Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno 92.9333
2 Uzbekistan Eltisheva, Garusova, Khakimova, Kim, Morozova,Shomakhsudova, Toshkhujaeva, Tulkinova M, Tulkinova N., Yuldasheva 76.0000

Highlight

Rank Nation Swimmers Score
1 Ukraine Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba,  Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno 92.3333
2 Uzbekistan Eltisheva, Garusova, Khakimova, Kim, Morozova,Shomakhsudova, Toshkhujaeva, Tulkinova M, Tulkinova N., Yuldasheva 75.7333

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *